27. posiedzenie Senatu

20-21 lutego 2013 r. odbyło się 27. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 4 projektów ustaw, dostosowujących system prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. 

26. posiedzenie Senatu

30 stycznia 2013 r. odbyło się 26. posiedzenie Senatu. Izba rozpoczęła obrady od uczczenia minutą ciszy zmarłego senatora Antoniego Motyczki.

24. posiedzenie Senatu

19-20 grudnia 2012 r. odbyło się 24. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 4 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, przygotowanych z inicjatywy Komisji Ustawodawczej, dostosowujących system prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego.