24. posiedzenie Senatu

19-20 grudnia 2012 r. odbyło się 24. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 4 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, przygotowanych z inicjatywy Komisji Ustawodawczej, dostosowujących system prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

23. posiedzenie Senatu

12-13 grudnia 2012 r. odbyło się 23. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 11 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw: o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy o usługach płatniczych; o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakończyło się 22. posiedzenie Senatu

29-30 listopada 2012 r. odbyło się 22. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 15 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki. Senat odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy o nasiennictwie i przyjął ją bez poprawek.