29. posiedzenie Senatu

20–21 marca 2013 r. odbyło się 29. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 3 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw i podjęła 1 uchwałę okolicznościową.

28. posiedzenie Senatu

6-7 marca 2013 r. odbyło się 28. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 2 ustawy, do 1 wprowadziła poprawkę. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw.

27. posiedzenie Senatu

20-21 lutego 2013 r. odbyło się 27. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 4 projektów ustaw, dostosowujących system prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego.