31. posiedzenie Senatu

17–18 kwietnia 2013 r. odbyło się 31. posiedzenie Senatu, podczas którego senatorowie przyjęli z 7 poprawkami, uchwaloną przez Sejm 22 marca 2013 r., ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

 

 

30. posiedzenie Senatu

3–4 kwietnia 2013 r. odbyło się 30. posiedzenie Senatu. Obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci senatora I, II, III i IV kadencji Krzysztofa Kozłowskiego, zmarłego 26 marca 2013 r.

 

 

29. posiedzenie Senatu

20–21 marca 2013 r. odbyło się 29. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 3 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw i podjęła 1 uchwałę okolicznościową.