62 posiedzenie Senatu RP IX kadencji

29 czerwca 2018 r. zakończyło się 62. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 33 ustawy, do 7 wprowadziła poprawki. Senat wybrał też ławników Sądu Najwyższego. Zdecydował ponadto o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw, podjął uchwałę okolicznościową oraz zmienił składy swoich komisji.

61 posiedzenie Senatu RP IX kadencji

7 czerwca 2018 r. zakończyło się 61. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 7 ustaw, do 4 z nich wprowadzono poprawki. Senatorowie podjęli także 3 uchwały i zapoznali się z 2 informacjami: o działalności Rzecznika Praw Dziecka wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka oraz o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 r. Dokonano zmian w składzie komisji senackich.

60. posiedzenia Senatu RP IX kadencji

6 maja 2018 r. zakończyło się 60. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba przyjęła bez poprawek 7 ustaw. Łącznie Senat rozpatrzył 26 ustaw, do 1 wprowadził poprawki.