65 posiedzenie Senatu RP IX kadencji

28 września 2018 r. zakończyło się 65. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 8 ustaw, wprowadziła poprawki do ustawy o spółdzielniach rolników i nowelizacji kodeksu wykroczeń. Przyjęła sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r.i informację Rady Mediów Narodowych o jej działalności w 2017 r. Podjęto ponadto 3 uchwały okolicznościowe i zmieniono składy komisji senackich.

64 posiedzenie Senatu RP IX kadencji

27 lipca 2018 r. zakończyło się 64. posiedzenie Senatu.

Tego dnia w wyniku głosowań Izba przyjęła bez poprawek szereg ustaw.

63 posiedzenie Senatu RP IX kadencji

13 lipca 2018 r. zakończyło się 63. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 20 ustaw, do 7 wprowadziła poprawki, m.in. do tzw. konstytucji dla nauki.