26. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Senat na zakończonym 22 września 2016 r. posiedzeniu bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która zwiększa górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa z 3 do 7 mld zł, a także nowelę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedłużającą o 3 lata obecne zasady obliczania "janosikowego" dla województw. Senatorowie wprowadzili jedną poprawkę do  specustawy zwiększającej skuteczność zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Izba na tym posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

25. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Senatorowie na posiedzeniu 9 września 2016 r. jednomyślnie przyjęli specustawę, która ma złagodzić skutki ekonomiczne wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF), a także  ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Senatorowie rozpoczęli 25. posiedzenie od uczczenia minutą ciszy zmarłych w sierpniu br. byłych senatorów - Anny Kurskiej i Andrzeja Kralczyńskiego.

24. posiedzenie Senatu IX kadencji

W godzinach nocnych 3 sierpnia 2016 r. zakończył się pierwszy dzień 24. posiedzenia Senatu. Senatorowie rozpatrzyli 14 ustaw, 1 uchwałę i wysłuchali dwóch informacji za rok ubiegły: prezes Małgorzaty Gersdorf o działalności Sądu Najwyższego oraz Marka Michalaka o działalności Rzecznika Praw Dziecka wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.