22. posiedzenie Senatu IX kadencji

7 lipca 2016 r. w godzinach nocnych zakończyło się 22. dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba wyraziła zgodę na odwołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj, nie wyraziła natomiast zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego, o co wnioskował Komendant Główny Policji.  

Obrady Senatu pierwszego dnia rozpoczęły się od  uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego senatora VIII kadencji Andrzeja Grzyba.

21. posiedzenie Senatu IX kadencji

29 czerwca 2016 r. w godzinach nocnych zakończyło się 21. trzydniowe posiedzenie Senatu.

Pierwszego dnia obrad - 23 czerwca br. - marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował senatorów, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał tego dnia minister Ewę Polkowską, dotychczasowego Szefa Kancelarii Senatu, na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Marszałek w imieniu swoim i wszystkich senatorów podziękował minister Polkowskiej  za 25 lat pracy w Kancelarii Senatu, za jej wieloletnią służbę dla dobra i prestiżu Izby. Marszałek wręczył minister Ewie Polkowskiej odznaczenie „25 lat dla Senatu RP”, ustanowione w 2014 r. Poinformował on, że nowym Szefem Kancelarii Senatu został Jakub Kowalski, dotychczasowy dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu.

20. posiedzenie Senatu IX kadencji

16 czerwca 2016 r. wieczorem zakończyło się 20. posiedzenie Senatu.  Senatorowie wysłuchali informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., którą przedstawił prezes Łukasz Kamiński.