29. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Późnym wieczorem 4 listopada 2016 r. zakończyło się 29. posiedzenie Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

Ustawa, której projekt przygotował rząd, ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia  kobietom, które urodzą ciężko chore dziecko i ich rodzinom. Przewiduje, że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł.

28. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

21 października 2016 r. zakończyło się 28. trzydniowe posiedzenie Senatu. W jego trakcie senatorowie wysłuchali trzech informacji. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski przedstawił informację na temat jej działalności w 2015 r. Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki zaprezentował informację Prezesa Rady Ministrów o stanie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk przedstawił informację  Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

27. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

6 października 2016 r., w drugim dniu 27. posiedzenia, Senat przyjął pięć ustaw oraz odwołał Marka Chrzanowskiego ze składu Rady Polityki Pieniężnej.

Prezes Andrzej Rzepliński przedstawił informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz ogłosił przerwę w obradach i przesunął debatę nad tym punktem do 20 października.

Na początku posiedzenia w środę senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w tym miesiącu Michała Okły, senatora VI i VII kadencji.