31. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Na 31. posiedzeniu Senat rozpatrzył 25 ustaw, do 9 wprowadził poprawki. Zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy i podjął uchwałę okolicznościową. Izba zmieniła też składy swoich komisji.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa, którą Sejm chwalił na 30. posiedzeniu, 15 listopada 2016 r., na podstawie projektu poselskiego, wydłuża na 2017 r. obowiązywanie obecnej kwoty wolnej od podatku oraz nakłada podatek na fundusze inwestycyjne zamknięte.

30. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

17 listopada 2016 r. zakończyło się 30. trzydniowe posiedzenie Senatu, podczas którego przyjętych zostało 13 ustaw. Izba wybrała do Rady Polityki Pieniężnej  Rafała Bogumiła Surę, kandydata zgłoszonego przez  senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela przedstawił Adam Bodnar.

29. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Późnym wieczorem 4 listopada 2016 r. zakończyło się 29. posiedzenie Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

Ustawa, której projekt przygotował rząd, ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia  kobietom, które urodzą ciężko chore dziecko i ich rodzinom. Przewiduje, że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł.