25. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Senatorowie na posiedzeniu 9 września 2016 r. jednomyślnie przyjęli specustawę, która ma złagodzić skutki ekonomiczne wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF), a także  ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Senatorowie rozpoczęli 25. posiedzenie od uczczenia minutą ciszy zmarłych w sierpniu br. byłych senatorów - Anny Kurskiej i Andrzeja Kralczyńskiego.

24. posiedzenie Senatu IX kadencji

W godzinach nocnych 3 sierpnia 2016 r. zakończył się pierwszy dzień 24. posiedzenia Senatu. Senatorowie rozpatrzyli 14 ustaw, 1 uchwałę i wysłuchali dwóch informacji za rok ubiegły: prezes Małgorzaty Gersdorf o działalności Sądu Najwyższego oraz Marka Michalaka o działalności Rzecznika Praw Dziecka wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

23. posiedzenie Senatu IX kadencji

Senat zakończył obrady 22 lipca br. Izba powołała Teresę Bochwic do składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ostatni dzień posiedzenia Senatu zdominowała  kilkugodzinna, burzliwa  dyskusja nad  sprawozdaniem KRRiT z działalności w 2015 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w ub. r., którą przedstawił przewodniczący KRRIT Jan Dworak. Senatorowie odrzucili to sprawozdanie.