32. posiedzenie Senatu IX kadencji

20 grudnia 2016 r. wieczorem zakończył się piąty dzień 32. posiedzenia Senatu, podczas którego przyjęte zostały dwie  uchwały rocznicowe oraz trzy ustawy.

Na początku posiedzenia senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć ofiar zamachu terrorystycznego na bożonarodzeniowym jarmarku w Berlinie, który miał miejsce 19 grudnia.

Izba podjęła dwie  uchwały rocznicowe. Pierwsza to uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego, opracowana przez grupę senatorów. W uchwale Senat oddaje hołd pamięci Alberta Chmielowskiego – artysty, powstańca, opiekuna ubogich i świętego. „25 grudnia 2016 r. przypada stulecie śmierci świętego Brata Alberta Chmielowskiego, co się zbiega z zakończeniem roku 2016 ogłoszonego przez papieża Franciszka jako Rok Miłosierdzia. W roku tym szczególnie warto pamiętać o postaci Brata Alberta Chmielowskiego jako tego, który swym życiem najbardziej dobitnie realizował miłosierdzie” – czytamy m.in. w uchwale. Senat zwraca się w niej do nauczycieli i wychowawców z apelem o popularyzację wśród młodzieży postaci św. Brata Alberta –„miłosiernego opiekuna najuboższych, który swym życiem może służyć jako ideał człowieczeństwa, w którym najważniejsze jest +więcej być niż mieć+”. 

31. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Na 31. posiedzeniu Senat rozpatrzył 25 ustaw, do 9 wprowadził poprawki. Zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy i podjął uchwałę okolicznościową. Izba zmieniła też składy swoich komisji.

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa, którą Sejm chwalił na 30. posiedzeniu, 15 listopada 2016 r., na podstawie projektu poselskiego, wydłuża na 2017 r. obowiązywanie obecnej kwoty wolnej od podatku oraz nakłada podatek na fundusze inwestycyjne zamknięte.

30. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

17 listopada 2016 r. zakończyło się 30. trzydniowe posiedzenie Senatu, podczas którego przyjętych zostało 13 ustaw. Izba wybrała do Rady Polityki Pieniężnej  Rafała Bogumiła Surę, kandydata zgłoszonego przez  senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela przedstawił Adam Bodnar.