27. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

6 października 2016 r., w drugim dniu 27. posiedzenia, Senat przyjął pięć ustaw oraz odwołał Marka Chrzanowskiego ze składu Rady Polityki Pieniężnej.

Prezes Andrzej Rzepliński przedstawił informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz ogłosił przerwę w obradach i przesunął debatę nad tym punktem do 20 października.

Na początku posiedzenia w środę senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w tym miesiącu Michała Okły, senatora VI i VII kadencji.

26. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Senat na zakończonym 22 września 2016 r. posiedzeniu bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która zwiększa górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa z 3 do 7 mld zł, a także nowelę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przedłużającą o 3 lata obecne zasady obliczania "janosikowego" dla województw. Senatorowie wprowadzili jedną poprawkę do  specustawy zwiększającej skuteczność zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Izba na tym posiedzeniu podjęła uchwałę w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

25. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Senatorowie na posiedzeniu 9 września 2016 r. jednomyślnie przyjęli specustawę, która ma złagodzić skutki ekonomiczne wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF), a także  ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Senatorowie rozpoczęli 25. posiedzenie od uczczenia minutą ciszy zmarłych w sierpniu br. byłych senatorów - Anny Kurskiej i Andrzeja Kralczyńskiego.