49. posiedzenie Senatu IX kadencji

10 listopada 2017 r. zakończyło się 2-dniowe 49. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się z informacją o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, którą przedstawił rzecznik Adam Bodnar.

48. posiedzenie Senatu IX kadencji

19 października 2017 r. zakończyło się 2-dniowe 48. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie wysłuchali sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014‒15. Podjęli także uchwałę w 650. rocznicę nadania Ormianom pierwszego przywileju w Polsce.

47. posiedzenie Senatu IX kadencji

26 września 2017 r. zakończył się trzeci dzień 47. posiedzenia Senatu. Izba wznowi obrady 27 września 2017 r. o 9.00. Senatorom zostanie przedstawiona informacja o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).