66 posiedzenie Senatu RP IX kadencji

26 października 2018 r. zakończyło się 66. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 23 ustawy, do 6 z nich wprowadziła poprawki. Senatorowie zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 r. oraz z informacją o jej działalności za okres kadencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Senat nie wyraził zgody na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka.

65 posiedzenie Senatu RP IX kadencji

28 września 2018 r. zakończyło się 65. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 8 ustaw, wprowadziła poprawki do ustawy o spółdzielniach rolników i nowelizacji kodeksu wykroczeń. Przyjęła sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r.i informację Rady Mediów Narodowych o jej działalności w 2017 r. Podjęto ponadto 3 uchwały okolicznościowe i zmieniono składy komisji senackich.

64 posiedzenie Senatu RP IX kadencji

27 lipca 2018 r. zakończyło się 64. posiedzenie Senatu.

Tego dnia w wyniku głosowań Izba przyjęła bez poprawek szereg ustaw.