Projekty Platformy dla gospodarki

Wiemy jak zaktywizować młodych i seniorów. Wiemy, czego potrzebują przedsiębiorcy. Przedstawiamy projekty Platformy dla Gospodarki.

✔️ 5% VAT na żywność;
✔️ młodzi przedsiębiorcy do 25. lat zwolnieni ze składek ZUS i NFZ;
✔️ osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego postanowią kontynuować pracę zyskają co najmniej 200 zł do pensji, bo zostaną zwolnione ze składek. Składkę emerytalną będzie za te osoby płaciło państwo, więc jednocześnie emerytura będzie cały czas rosła;
✔️ emerytury bez podatku dochodowego;
✔️do samorządów i organizacji pozarządowych trafi więcej pieniędzy.

#POmagamy

Nasze propozycje to część nowego programu gospodarczego Platformy. Jego kolejne elementy będziemy konsekwentnie przedstawiać w nadchodzących miesiącach.