Sytuacja leczenia pediatrycznego w Polsce

16 maja senator Wiesław Kilian uczestniczył w zorganizowanym z inicjatywy prof. Alicji Chybickiej studyjnym spotkaniu przedstawicieli sejmowej i senackiej Komisji Zdrowia oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim sytuacji leczenia pediatrycznego w Polsce.

Uczestnicy spotkania poruszyli m.in. temat zmian dotyczących opieki zdrowotnej nad dziećmi, które resort zdrowia proponuje na lata 2016-2017. Rozmawiali też o problemie przewlekłych chorób jelit u dzieci oraz o leczeniu sanatoryjnym małych pacjentów. W dyskusji podkreślono także potrzebę uświadamiania, na przykład poprzez kampanie społeczne i edukacyjne, dzieciom i ich rodzicom znaczenia profilaktyki w zwalczaniu chorób.

Parlamentarzyści odwiedzili też Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i wzięli udział m.in. w uroczystości przeniesienia tablicy poświęconej prof. Janinie Bogusławskiej-Jaworskiej oraz dwóch krasnali „Marzanki” i „Onkusia” z dawnej siedziby placówki do nowej – „Przylądek Nadziei”.

W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Pinkas – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, posłowie i senatorowie, Marek Ziętek – rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Piotr Pobrotyn – dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, a także przedstawiciele departamentu zdrowia urzędu miasta Wrocławia oraz organizacji i stowarzyszeń zajmujących się tematyką zdrowia, żywienia oraz chorób rzadkich.